top of page

เส้นแนวโน้ม (Trend Line) ตีเป็น เห็นกำไรเส้นแนวโน้ม (Trend Line) เป็นเครื่องมือพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเส้น Trend Line คือเส้นที่แสดงทิศทางของราคาที่มีการเคลื่อนที่ไปในแนวทางใดทางหนึ่ง ตามแนวโน้มนั้นๆ ทำให้ผู้เทรดทราบแนวโน้มของราคาในอนาคต และสามารถนำเส้นแนวโน้มไปหาแนวต้าน, แนวรับ หรือหาทิศทางของราคาได้
โดยเส้น Trend Line แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend), แนวโน้มขาลง (Downtrend) และแนวโน้มที่เคลื่อนตัวไปทางด้านข้าง (Sideways Trend) ซึ่งแต่ละแบบก็จะก็จะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันไป ดังนี้
1. แนวโน้มขาขึ้นหรือภาวะกระทิง

ดูได้จากราคาทำจุดสูงสุดใหม่สูงกว่าจุดสูงสุดเดิม(Higher High) และจุดต่ำสุดใหม่สูงกว่าจุดต่ำสุดเดิม (Higher Low) อีกทั้งราคามีการเคลื่อนที่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง


2. แนวโน้มขาลงหรือภาวะหมี

ดูได้จากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิม(Lower High) และจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม (Lower Low) อีกทั้งราคามีการเคลื่อนที่ลงอย่างต่อเนื่อง

3. แนวโน้มออกข้างหรือที่เรียกกันว่า Sideway

ดูได้จากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ใกล้เคียงจุดสูงสุดเดิม และจุดต่ำสุดใหม่ใกล้เคียงจุดต่ำสุดเดิม อีกทั้งราคามีการแกว่งตัวแบบไร้ทิศทาง

หากคุณสามารถดูแนวโน้มทิศทางราคา รวมถึงสามารถลากเส้น Trend Line ที่เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานได้ เบื้องต้นก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการหาจังหวะเข้าซื้อและขายออกอย่างเหมาะสม จนนำไปสู่การสร้างกำไรในอนาคต
597 views0 comments

Comments


บทความแนะนำ

bottom of page