top of page
  • White Facebook Icon
  • line
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
DP_GOFX_29012021s21288 (1).jpg

โค้ชกร : Run Trend Trader

    ใครอยากเรียนรู้เรื่องการเงินและกำลังตามหาเทคนิค การบริหารการลงทุนที่ถูกต้อง โค้ชกรพร้อมอัปเดตความรู้ใหม่ๆ ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ "เพราะเข้าใจว่าคนไม่รู้...ต้องรู้อะไร" พบกับสไตล์การสอนของโค้ชกร ที่จะทำเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ที่พร้อมมอบประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับทุกคน

รีวิวจากผู้เรียน

คอร์สเรียนแนะนำ

bottom of page