top of page
  • White Facebook Icon
  • line
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
MicrosoftTeams-image (75).png

AOMBOT​ x GOTA
สัมมนาเปิดโลกการลงทุนด้วยระบบเทรดอัตโนมัติ

สิ่งที่จะได้จากงานสัมมนา

รับฟรี เสื้อยืดสุดพรีเมี่ยมน้องออมบอท ทุกยอดฝาก​

พิเศษ 15 ท่านแรกที่ฝากเงิน รับฟรี Loyalty Point 200 Point สามารถนำไปแลกรับของรางวัลได้ที่ GOFX​

รู้หลักการออกแบบระบบ EA

ทดลองสร้างระบบจริงและนำกลับมาใช้งานได้จริง

ได้ระบบไปใช้งานจริง

หาจุดแข็ง จุดอ่อนของระบบเทรดแล้วนำมาปรับใช้

สร้างระบบเทรดที่เหมาะสมกับตัวเอง

เรียนรู้ Case Study ชั้นนำของโลก